Stavební bytové družstvo

Kamenice nad Lipou

Adresa

SBD Kamenice nad Lipou

Jírova 649

Kamenice nad Lipou

394 70


Telefon

+420 565 434 673


E-mail

info@sbdkamenice.cz


13525654


DIČ

CZ13525654


ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

Pokladna, účetnictví pondělí 8:00 - 12:00 14:00 - 16:30
Členská evidence, údržba pondělí 14:00 - 17:00
  středa 8:00 - 11:00

Historie družstva


Ustavující schůze družstva se konala 26. září 1961. Bylo zvoleno pětičlenné představenstvo a prvním předsedou se stal pan Jaroslav Škoda. Po schválení tehdejší radou ONV v Pelhřimově bylo družstvo s názvem Stavební bytové družstvo občanů zapsáno u Obchodního rejstříku dnem 13. prosince 1961.

Družstvo vzniklo v době, kdy i v řadě dalších míst v republice vznikala obdobná družstva v souladu s novou formou bytového družstevnictví zavedenou v roce 1959. Tehdy nejvyšší státní orgány rozhodly, aby se na řešení velmi špatné bytové situace nepodílel financováním výstavby jen stát, ale aby se na ní podílely podniky, družstva i obyvatelstvo. Tato metodika pak na tři desítky let zajistila trvalou výstavbu bytů. A tento rozvoj se projevil i u nás v Kamenici, kdy z prvních 9 bytů jejichž výstavba byla zahájena v roce 1962 jsme se dostali v roce 1990 až k číslu 479 družstevních bytů v našem městě.

Pravdou je, že první parta družstevníků neměla žádné zkušenosti, ale především nadšení a snaha zajistit si pěkné bydlení jim pomáhala jak s organizací výstavby, tak s postupným získáváním znalostí o družstevním bydlení a družstevnictví vůbec. Již v průběhu výstavby této první devítibytovky (je to č.p. 496) se shromažďovaly přihlášky na další družstevní výstavbu a tak v podstatě plynule byla navázána stavba dalších čtyřech domů stejného typu, v dnešní Družstevní ulici. Jak u první bytovky, tak u těchto čtyř nebyla spoluúčast družstevníků na výstavbě jen finanční – tedy složení členského podílu – ale účastníci výstavby se podíleli i svou vlastní prací – přípravou staveniště, při betonování základů, nebo také prací při likvidaci stodol, které byly na parcelách určených pro výstavbu, a při terénních úpravách po dokončení staveb. Těchto prvních pět domů postavily Pozemní stavby. A to jsme již v roce 1965 kdy vstoupila do praxe další možnost družstevní výstavby bytů – vznik svépomocných družstev organizací a zaměstnanců podniků. U nás v Kamenici to byla parta z Průmyslového podniku, parta lidí, kteří si na dva roky odřekli svoje osobní volno a věnovali ho výstavbě svých bytů. Stavěl se dům stejného typu jako těch předchozích pět – je to nynější č.p. 508 ve Hviezdoslavově ulici. Současně však již byla městem a plánovacími orgány připravena výstavba panelových domů v Kamenici. Z původního plánu výstavby čtyř domů, zřejmě i vlivem událostí v roce 1968 sešlo, a tak byly postaveny jen domy s dnešními popisnými čísly 516 až 522 – celkem 97 bytů. Zároveň však tento rok rozběhl iniciativu v mládežnických organizacích a začala se projektová příprava a pak další svépomocná výstavba za kulturním domem – šestibytovky popisných čísel 538 a 539, potom svépomoc OSP a Průmyslového podniku, výstavba dvou domů prostřednictvím Okresního výstavbového družstva pro veterináře a pracovníky Státních lesů a Státních statků. V ulici V. Nováka stavěli skláři dva domy po osmi bytech. Současně se rozběhla i výstavba řadových rodinných domků, kterých bylo postupně 26. Pracovníci z Jednoty a OSP postavili svépomocí další čtyři šestibytovby. V roce 1977 se na parcelách za kulturním domem začalo stavět panelové sídliště o 205 bytech, v kterém bylo družstvu přiděleno 83 bytů – v domech popisných čísel 631, 634, 635 a 637. Takže v roce 1980 mělo naše družstvo celkem 336 bytů, protože svépomocné skupiny - jako družstva zaměstnanců jednotlivých podniků - byly včleňovány, tak jak vznikaly do Stavebního bytového družstva občanů Kamenice nad Lipou.

Vývoj družstva nebyla však jen vlastní výstavba bytů. S ní pochopitelně souviselo financování, styk s bankou, kompletní účetnictví. Z počátku toto měl na starosti pan Machů, po něm tuto činnost převzala paní Kollmannová. Pro tyto práce zpočátku stačilo vyhrazené místo ve vlastním bytě. Skladové hospodářství si vedly svépomocné skupiny samy. Ale jak práce a administrativy přibývalo, byla zapotřebí samostatná kancelář. Tu družstvo získalo v tehdejším OSP. V roce 1970 převzal funkci předsedy pan Karel Houška a po něm v roce 1972 pan Ivan Koštýř. Za jeho vedení se změnila i organizační struktura družstva. Nebylo již možné organizačně a technicky zvládnout členské schůze o téměř 200 členech, přešlo se tedy přijetím stanov typu B na systém samospráv a shromáždění delegátů. Ekonomkou družstva se na dlouhé roky stala paní Brounková. V roce 1976 pan Koštýř ze studijních a rodinných důvodů z funkce předsedy družstva odstoupil a do ní byl doporučen a zvolen Bohumír Hlom.

Slučování a integrace malých družstev do větších celků stále pokračovala a i přes nesouhlas členské základny bylo naše družstvo rozhodnutím tehdejších politických a vyšších družstevních orgánů včleněno k 1. lednu 1981 do družstva s celookresní působností - SBD Pelhřimov.

Z našeho představenstva se tak stala obvodová komise, která byla pomocným orgánem pro rozhodování představenstva v Pelhřimově. I v tomto období, pod společným vedením, pokračovala v našem městě výstavba družstevních bytů. Opět se poněkud změnily podmínky pro přidělování bytů a poměrně velká část bytů byla naplánována a obsazována jako byty stabilizační s určením pro zaměstnance vybraných podniků. Nejprve to byly panelové domy 644-648 každý o 16 bytech, dále dodavatelská svépomoc - panelový dům 649 a zděné bytovky 716-718 a jako poslední, paneláky o 16 bytech 719 a 720. Těmi vlastně skončila v Kamenici výstavba družstevních bytů.

V období 1981 – 1990 v rámci SBD Pelhřimov v našem městě přibylo celkem 143 družstevních bytů. Další připravená výstavba dvou domů o 16 bytech se již neuskutečnila, protože na základě podstatného zvýšení cen stavebních materiálů a prací se zvýšil členský podíl a převážná část zájemců své požadavky na přidělení družstevního bytu odřekla.

A píše se rok 1990, kdy po revolučních událostech dochází i ke změnám v legislativě a na svět přišel zákon o transformaci družstevnictví. Na jeho základě jsme se - bytoví družstevníci Kamenici podle svobodné vůle projevené zápisy z jednotlivých domů - rozhodli pro osamostatnění a obnovení Stavebního bytového družstva v našem městě. Podle usnesení ustavující schůze 16. listopadu 1990 bylo dnem 1.ledna 1991 v Obchodním rejstříku v Č. Budějovicích Stavební bytové družstvo Kamenice nad Lipou zapsáno. Od tohoto data běží nová, nyní již víc jak dvacetiletá historie.

1. června 2014